พัฒนาการของเด็กวัย 2 – 3 ขวบ

พัฒนาการด้านร่างกาย

– สามารถเดินขึ้น ลง บันไดได้ แต่ยังเดินสลับเท้าไม่ได้

– วิ่งได้ แต่ยังไม่มั่นคง กระโดด 2 ขาได้

– ยืนขาเดียวได้ แต่แค่เวลาสั้นๆ

– ปั่นจักรยาน 3 ล้อได้

– ร้องเพลงที่เนื้อหาสั้นๆ และง่ายๆ ได้

– ถอดเสื้อผ้าได้เอง

พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์

– มีความกลัวสิ่งแปลกใหม่ กลัวความมืด

– หวงของเล่น

– เรียนรู้จักคำใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

– เลียนแบบพฤติกรรมได้เร็ว

– ติดแม่

– รู้จักสีต่างๆ

– สมาธิในความสนใจสิ่งต่างๆ สั้น

พัฒนาการของเด็กวัย 3 – 4 ขวบ

พัฒนาการด้านร่างกาย

– ยืนขาเดียวและเขย่งปลายเท้าได้

– วิ่งขึ้น ลง บันไดได้

– เดินเร็วได้ดี

– กระโดดได้

– เตะลูกบอลได้

– ตัดกระดาษได้บ้าง

พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์

– งอแงและหงุดหงิดง่าย

– ชอบตั้งคำถาม

– สมาธิสั้น

– ชอบได้รับคำชม

– หวงของ ขี้อิจฉา

– รู้จักสีและรูปทรง

– อยากรู้อยากเห็น

– ช่างพูดช่างจา ช่างอธิบาย

– ชื่นชมแม่

– เริ่มเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ แต่ยังไม่ชอบเล่นกับเพื่อนเพศตรงข้าม

– เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

– จับคู่สิ่งของได้

– รู้จักควบคุมอารมณ์ได้บางครั้ง

พัฒนาการของเด็กวัย 4 – 5 ขวบ

พัฒนาการด้านร่างกาย

– ชอบปีนป่าย

– วิ่งและกระโดดได้เร็ว

– เดินขึ้น ลง บันไดได้ดี และสลับเท้าได้

– ปั่นจักรยาน 3 ล้อได้คล่อง บังคับรถเองได้

– จับโยนสิ่งของได้ดี

พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์

– ชอบส่งเสียงดัง

– บอกทิศทางได้

– เรียงลำดับเหตุการณ์ได้

– ชอบความท้าทาย

– รู้เรื่องเวลา มีเหตุผล

– เปรียบเทียบของเล็ก ใหญ่ได้

– ชอบเล่นเป็นกลุ่ม

– มีความรู้สึกกับการรับคำชมและถูกตำหนิ

– ชอบเล่นการแสดงบทบาทสมมุติ

– สนใจคนรอบข้าง

– มั่นใจในตัวเองมากขึ้น

– พูดเป็นประโยคยาวๆ ได้

พัฒนาการของเด็กวัย 5 – 6 ขวบ

พัฒนาการด้านร่างกาย

– ใช้กล้ามเนื้อมือได้ดี

– สามารถติดกระดุมเองได้

– ผูกเชือกรองเท้าได้

– จับดินสอเขียนเองได้

– ขึ้น ลง บันไดได้ดี

– กระโดดสลับขาได้ดี

– เดินทรงตัวได้ดี

– การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อดีขึ้น

พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์

– ความมั่นใจลดลง ขี้อาย

– มีความรักอิสระ

– แสดงออกมากขึ้น

– เอาแต่ใจตัวเอง

– เข้าใจเหตุผลเมื่อถูกตัดสินอย่างยุติธรรม

– จับคู่สิ่งของต่างๆ ได้

– เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ มากขึ้น

– มีสมาธิมากขึ้น

– แยกแยะสีและขนาดได้ดี

– พูดเป็นประโยคยาวๆ ได้

– เข้ากับคนอื่นๆ ได้มากขึ้น

– รู้จักการให้และแบ่งปัน

– รู้จักเอาใจผู้อื่น

Advertisements