พัฒนาการของเด็กวัย 2 – 3 ขวบ

พัฒนาการด้านร่างกาย

- สามารถเดินขึ้น ลง บันไดได้ แต่ยังเดินสลับเท้าไม่ได้

- วิ่งได้ แต่ยังไม่มั่นคง กระโดด 2 ขาได้

- ยืนขาเดียวได้ แต่แค่เวลาสั้นๆ

- ปั่นจักรยาน 3 ล้อได้

- ร้องเพลงที่เนื้อหาสั้นๆ และง่ายๆ ได้

- ถอดเสื้อผ้าได้เอง

พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์

- มีความกลัวสิ่งแปลกใหม่ กลัวความมืด

- หวงของเล่น

- เรียนรู้จักคำใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

- เลียนแบบพฤติกรรมได้เร็ว

- ติดแม่

- รู้จักสีต่างๆ

- สมาธิในความสนใจสิ่งต่างๆ สั้น

พัฒนาการของเด็กวัย 3 – 4 ขวบ

พัฒนาการด้านร่างกาย

- ยืนขาเดียวและเขย่งปลายเท้าได้

- วิ่งขึ้น ลง บันไดได้

- เดินเร็วได้ดี

- กระโดดได้

- เตะลูกบอลได้

- ตัดกระดาษได้บ้าง

พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์

- งอแงและหงุดหงิดง่าย

- ชอบตั้งคำถาม

- สมาธิสั้น

- ชอบได้รับคำชม

- หวงของ ขี้อิจฉา

- รู้จักสีและรูปทรง

- อยากรู้อยากเห็น

- ช่างพูดช่างจา ช่างอธิบาย

- ชื่นชมแม่

- เริ่มเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ แต่ยังไม่ชอบเล่นกับเพื่อนเพศตรงข้าม

- เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง

- จับคู่สิ่งของได้

- รู้จักควบคุมอารมณ์ได้บางครั้ง

พัฒนาการของเด็กวัย 4 – 5 ขวบ

พัฒนาการด้านร่างกาย

- ชอบปีนป่าย

- วิ่งและกระโดดได้เร็ว

- เดินขึ้น ลง บันไดได้ดี และสลับเท้าได้

- ปั่นจักรยาน 3 ล้อได้คล่อง บังคับรถเองได้

- จับโยนสิ่งของได้ดี

พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์

- ชอบส่งเสียงดัง

- บอกทิศทางได้

- เรียงลำดับเหตุการณ์ได้

- ชอบความท้าทาย

- รู้เรื่องเวลา มีเหตุผล

- เปรียบเทียบของเล็ก ใหญ่ได้

- ชอบเล่นเป็นกลุ่ม

- มีความรู้สึกกับการรับคำชมและถูกตำหนิ

- ชอบเล่นการแสดงบทบาทสมมุติ

- สนใจคนรอบข้าง

- มั่นใจในตัวเองมากขึ้น

- พูดเป็นประโยคยาวๆ ได้

พัฒนาการของเด็กวัย 5 – 6 ขวบ

พัฒนาการด้านร่างกาย

- ใช้กล้ามเนื้อมือได้ดี

- สามารถติดกระดุมเองได้

- ผูกเชือกรองเท้าได้

- จับดินสอเขียนเองได้

- ขึ้น ลง บันไดได้ดี

- กระโดดสลับขาได้ดี

- เดินทรงตัวได้ดี

- การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อดีขึ้น

พัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์

- ความมั่นใจลดลง ขี้อาย

- มีความรักอิสระ

- แสดงออกมากขึ้น

- เอาแต่ใจตัวเอง

- เข้าใจเหตุผลเมื่อถูกตัดสินอย่างยุติธรรม

- จับคู่สิ่งของต่างๆ ได้

- เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ มากขึ้น

- มีสมาธิมากขึ้น

- แยกแยะสีและขนาดได้ดี

- พูดเป็นประโยคยาวๆ ได้

- เข้ากับคนอื่นๆ ได้มากขึ้น

- รู้จักการให้และแบ่งปัน

- รู้จักเอาใจผู้อื่น